verachting

als woordenboektrefwoord:

verachting:
v. minachting, hoon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

hoon (zn) :
affront, belediging, insult, krenking, schimp, schimpscheut, smaad, spot, verachting
dedain (zn) :
geringschatting, laatdunkendheid, minachting, verachting
misprijzen (ww) :
minachting, verachting

woordverbanden van ‘verachting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verachting
achting

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c