krenking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krenking (zn) :
belediging, beschadiging, smaad, vernedering

als synoniem van een ander trefwoord:

belediging (zn) :
affront, beschimping, hoon, insult, kaakslag, krenking, laster, roddelpraat, schimp, smaad
beschadiging (zn) :
aantasting, defect, krenking, letsel, schade, verslechtering, verval, waardevermindering
hoon (zn) :
affront, belediging, insult, krenking, schimp, schimpscheut, smaad, spot, verachting
vernedering (zn) :
abjectie, belediging, krenking, verlaging
belediging (zn) :
krenking, kwetsing
grief (zn) :
krenking

woordverbanden van ‘krenking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c