grief

als woordenboektrefwoord:

grief, grieve:
v. (...ven), bezwaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grief (zn):
bezwaar, grieve, klacht, verwijt
grief (zn):
krenking
grief (zn):
leed

als synoniem van een ander trefwoord:

bezwaar (zn) :
belemmering, beletsel, grief, hinderpaal, inconveniënt, moeilijkheid, nadeel, ongemak, schaduwzijde
klacht (zn) :
aanklacht, beklag, bezwaar, doleantie, grief, protest, reclame, verzuchting
leed (zn) :
droefheid, grief, kommer, ongeluk, smart, verdriet, wond
bedenking (zn) :
aanmerking, bezwaar, grief, objectie, tegenwerping

woordverbanden van ‘grief’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bezwaar, bedenking, grief

Bezwaar — bedenking — grief. Bedenking is minder sterk dan bezwaar; het duidt aan, wat men tegen iets meent te kunnen aanvoeren, zonder dat het nog overwegend gewicht in de schaal legt. Bij bezwaar is dit wel het geval. Dikwijls is bedenking een beleefde term voor een vrij ernstig bezwaar. Aan grief is nog het gevoel eener onaangename aandoening, die reden tot beklag kan geven, verbonden. De bezwaren, (grieven, redenen van beklag), die ik tegen u heb, zijn de volgende. Al de bezwaren (bedenkingen) waren uit de lucht gegrepen. Gij hebt ook altijd bezwaren (gij zijt bijzonder zwaartillend, tobberig van aard). Ik heb tegen uw plan geene overwegende bezwaren, slechts eene kleine bedenking.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c