kommer

als woordenboektrefwoord:

kommer:
m. zorg; angst; verdriet.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kommer (zn) :
ellende, zorgen, verdriet, leed, smart

als synoniem van een ander trefwoord:

ellende (zn) :
onheil, ongeluk, kwelling, last, tegenslag, nood, tegenspoed, rottigheid, beproeving, verschrikking, narigheid, rampspoed, trammelant, ontbering, tragiek, getob, malaise, misère, sores, kommer, malheur, benauwdheid, kommer en kwel, beroerdigheid, moeilijkheden, miserie, merode
verdriet (zn) :
spijt, zorg, zeer, kruis, pijn, treurigheid, leed, bedroefdheid, rouw, narigheid, treurnis, droefheid, wee, hartzeer, chagrijn, smart, droefenis, kommer, leedwezen, hartenleed
ramp (zn) :
onheil, ongeluk, klap, drama, vloek, tragedie, slag, tegenspoed, noodsituatie, plaag, beproeving, rampspoed, calamiteit, catastrofe, bezoeking, kommer, gesel, fataliteit
smart (zn) :
zeer, lijden, pijn, verdriet, treurigheid, leed, bedroefdheid, rouw, triestheid, treurnis, droefheid, wee, hartzeer, droefenis, kommer, leedwezen, hartenleed, weedom
armoede (zn) :
geldnood, ellende, nood, kaalheid, krot, gebrek, behoefte, ontbering, armoe, kommer, indigentie, behoeftigheid, miserie, nooddruft, merode, marode, dalles
zorg (zn) :
ellende, last, belasting, moeite, rottigheid, verdriet, narigheid, trammelant, beslommering, sores, kommer, onaangenaamheden, slameur
hartzeer (zn) :
ellende, kommer, afflictie, hartenleed, hartenpijn, zielensmart, zielsverdriet
leed (zn) :
ongeluk, verdriet, wond, droefheid, smart, grief, kommer
pijn (zn) :
zeer, lijden, verdriet, leed, wee, smart, kommer

woordverbanden van ‘kommer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 304:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0463 c