Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieƫn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


zorg

als woordenboektrefwoord:

zorg:
v. (-en), ongerustheid ; bekommering.
zorg:
v. (-en), zorgstoel.
zorg:
m. en v. (-en), iem. die zeer bezorgd is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorg (zn):
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
zorg (zn):
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
zorg (zn):
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
zorg (zn):
angst, benauwdheid, bezorgdheid, ongerustheid
zorg (zn):
verplichting, onderhoudskosten
zorg (zn):
leunstoel

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piƫteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
besogne (zn) :
aangelegenheid, beslommering, bezigheid, drukte, gedoe, heisa, last, moeite, rompslomp, slameur, sleur, soesa, zaak, zorg
verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
oplettendheid (zn) :
aandacht, acht, attentie, opmerkzaamheid, vlijt, voorkomendheid, zorg
bezorgdheid (zn) :
bangheid, beklemdheid, bekommernis, ongerustheid, onrust, vrees, zorg
hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
sores (zn) :
ellende, last, narigheid, rottigheid, trammelant, zorg
aandacht (zn) :
toewijding, verzorging, vlijt, zorg
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, oplettendheid, zorg
onderhoud (zn) :
verzorging, zorg, verpleging
moeite (zn) :
inspanning, zorg, poging
last (zn) :
taak, verplichting, zorg
verzorging (zn) :
voorziening, zorg
oppas (zn) :
zorg

woordverbanden van ‘zorg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
punt van zorg, zorg dragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) (iii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0034 c