zorg

als woordenboektrefwoord:

zorg:
v. (-en), ongerustheid ; bekommering.
zorg:
v. (-en), zorgstoel.
zorg:
m. en v. (-en), iem. die zeer bezorgd is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorg (zn) :
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
zorg (zn) :
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
zorg (zn) :
angst, benauwdheid, bezorgdheid, ongerustheid
zorg (zn) :
verplichting, onderhoudskosten
zorg (zn) :
leunstoel

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
besogne (zn) :
aangelegenheid, beslommering, bezigheid, drukte, gedoe, heisa, last, moeite, rompslomp, slameur, sleur, soesa, zaak, zorg
verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
bezorgdheid (zn) :
bangheid, beklemdheid, bekommernis, ongerustheid, onrust, vrees, zorg
oplettendheid (zn) :
aandacht, acht, attentie, opmerkzaamheid, vlijt, voorkomendheid, zorg
hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
sores (zn) :
ellende, last, narigheid, rottigheid, trammelant, zorg
aandacht (zn) :
toewijding, verzorging, vlijt, zorg
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, oplettendheid, zorg
onderhoud (zn) :
verzorging, zorg, verpleging
last (zn) :
taak, verplichting, zorg
moeite (zn) :
inspanning, zorg, poging
verzorging (zn) :
voorziening, zorg
oppas (zn) :
zorg

woordverbanden van ‘zorg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c