zorg

als woordenboektrefwoord:

zorg:
v. (-en), ongerustheid ; bekommering.
zorg:
v. (-en), zorgstoel.
zorg:
m. en v. (-en), iem. die zeer bezorgd is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorg (zn) :
ellende, last, belasting, moeite, rottigheid, verdriet, narigheid, trammelant, beslommering, sores, kommer, onaangenaamheden, slameur
zorg (zn) :
inspanning, toezicht, verzorging, onderhoud, bescherming, voorziening, bewaking, oppas, bekommernis, bekommering, bekommerdheid
zorg (zn) :
verzorging, aandacht, inzet, toewijding, verpleging, hoede, zorgvuldigheid, oplettendheid, behartiging
zorg (zn) :
angst, ongerustheid, bezorgdheid, benauwdheid
zorg (zn) :
verplichting, onderhoudskosten
zorg (zn) :
leunstoel

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
verdriet (zn) :
spijt, zorg, zeer, kruis, pijn, treurigheid, leed, bedroefdheid, rouw, narigheid, treurnis, droefheid, wee, hartzeer, chagrijn, smart, droefenis, kommer, leedwezen, hartenleed
besogne (zn) :
zaak, last, zorg, gedoe, moeite, drukte, bezigheid, sleur, aangelegenheid, heisa, rompslomp, beslommering, soesa, slameur
verantwoordelijkheid (zn) :
zorg, plicht, taak, verantwoording, pakkie-an, toerekeningsvatbaarheid, responsabiliteit, aansprakelijkheid
toezicht (zn) :
supervisie, zorg, beheer, bewaking, controle, inspectie, hoede, surveillance, opzicht, nazicht
inspanning (zn) :
poging, inzet, streven, zorg, werk, moeite, ijver, arbeid, vermoeienis, krachtsinspanning
inzet (zn) :
inspanning, enthousiasme, zorg, vuur, werklust, ijver, toewijding, vurigheid, geestdrift
verplichting (zn) :
schuld, opdracht, last, zorg, noodzaak, plicht, taak, obligatie, verbintenis
bezorgdheid (zn) :
vrees, zorg, onrust, ongerustheid, bangheid, bekommernis, beklemdheid
oplettendheid (zn) :
aandacht, zorg, attentie, acht, vlijt, voorkomendheid, opmerkzaamheid
hoede (zn) :
toezicht, zorg, bescherming, bewaking, wacht, protectie, patronaat
sores (zn) :
ellende, last, zorg, rottigheid, narigheid, trammelant
aandacht (zn) :
verzorging, zorg, toewijding, vlijt
bescherming (zn) :
dekking, zorg, beschutting, hoede
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, zorg, oplettendheid
onderhoud (zn) :
verzorging, zorg, verpleging
last (zn) :
verplichting, zorg, taak
moeite (zn) :
poging, inspanning, zorg
verzorging (zn) :
zorg, voorziening
oppas (zn) :
zorg

woordverbanden van ‘zorg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c