zorg

als woordenboektrefwoord:

zorg:
v. (-en), ongerustheid ; bekommering.
zorg:
v. (-en), zorgstoel.
zorg:
m. en v. (-en), iem. die zeer bezorgd is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorg (zn):
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
zorg (zn):
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
zorg (zn):
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
zorg (zn):
angst, benauwdheid, bezorgdheid, ongerustheid
zorg (zn):
verplichting, onderhoudskosten
zorg (zn):
leunstoel

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piƫteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
besogne (zn) :
aangelegenheid, beslommering, bezigheid, drukte, gedoe, heisa, last, moeite, rompslomp, slameur, sleur, soesa, zaak, zorg
verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
oplettendheid (zn) :
aandacht, acht, attentie, opmerkzaamheid, vlijt, voorkomendheid, zorg
bezorgdheid (zn) :
bangheid, beklemdheid, bekommernis, ongerustheid, onrust, vrees, zorg
hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
sores (zn) :
ellende, last, narigheid, rottigheid, trammelant, zorg
aandacht (zn) :
toewijding, verzorging, vlijt, zorg
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, oplettendheid, zorg
onderhoud (zn) :
verzorging, zorg, verpleging
moeite (zn) :
inspanning, zorg, poging
last (zn) :
taak, verplichting, zorg
verzorging (zn) :
voorziening, zorg
oppas (zn) :
zorg

woordverbanden van ‘zorg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
punt van zorg, zorg dragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0026 c