overgave

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overgave (zn) :
overdracht, donatie, afgifte, overhandiging, overgaaf
overgave (zn) :
overdracht, afstand, uitlevering
overgave (zn) :
onderwerping, gehoorzaamheid
overgave (zn) :
val, capitulatie
overgave (zn) :
aflevering
overgave (zn) :
toewijding
overgave (zn) :
abandon

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
berusting (zn) :
overgave, onderwerping, resignatie, onderworpenheid, moedeloosheid, lijdzaamheid, gelatenheid
afstand (zn) :
overdracht, afzien, overgave, abdicatie, loslating, abandonnement, cessie, abandon
belangstelling (zn) :
aandacht, deelneming, overgave, interesse, medeleven, bekommernis, oplettendheid
val (zn) :
vernedering, nederlaag, overgave, omverwerping
gehoorzaamheid (zn) :
overgave, discipline, obediëntie
abandon (zn) :
overgave

woordverbanden van ‘overgave’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c