overgave

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overgave (zn) :
afgifte, donatie, overdracht, overgaaf, overhandiging
overgave (zn) :
afstand, overdracht, uitlevering
overgave (zn) :
gehoorzaamheid, onderwerping
overgave (zn) :
capitulatie, val
overgave (zn) :
aflevering
overgave (zn) :
toewijding
overgave (zn) :
abandon

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
berusting (zn) :
gelatenheid, lijdzaamheid, moedeloosheid, onderwerping, onderworpenheid, overgave, resignatie
afstand (zn) :
abandon, abandonnement, abdicatie, afzien, cessie, loslating, overdracht, overgave
belangstelling (zn) :
aandacht, bekommernis, deelneming, interesse, medeleven, oplettendheid, overgave
val (zn) :
nederlaag, omverwerping, overgave, vernedering
gehoorzaamheid (zn) :
discipline, obediëntie, overgave
abandon (zn) :
overgave

woordverbanden van ‘overgave’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c