belangstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belangstelling (zn) :
aandacht, bekommernis, deelneming, interesse, medeleven, oplettendheid, overgave

als synoniem van een ander trefwoord:

animo (zn) :
aviditeit, begerigheid, belangstelling, bereidwilligheid, bezieling, enthousiasme, geestdrift, gretigheid, happigheid, lust, vuur, zin
aandacht (zn) :
aandachtigheid, acht, attentie, bekommernis, belangstelling, concentratie, consideratie, interesse, oplettendheid, opmerkzaamheid
medelijden (zn) :
barmhartigheid, belangstelling, compassie, deernis, erbarmen, genade, kassian, mededogen, medegevoel, medeleven, meelij, ontferming
vraag (zn) :
behoefte, belangstelling, kooplust, markt, verlangen
belang (zn) :
aandacht, belangstelling, interesse
liefde (zn) :
belangstelling, interesse, zwak
interesse (zn) :
belang, belangstelling

woordverbanden van ‘belangstelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c