genade

als woordenboektrefwoord:

genade:
v. barmhartigheid; vergiffenis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genade (zn) :
barmhartigheid, begenadiging, goedertierenheid, gunst
genade (zn) :
clementie, gratie, pardon, vergeving, vergiffenis

als synoniem van een ander trefwoord:

medelijden (zn) :
barmhartigheid, belangstelling, compassie, deernis, erbarmen, genade, kassian, mededogen, medegevoel, medeleven, meelij, ontferming
barmhartigheid (zn) :
compassie, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming
clementie (zn) :
genade, goedertierenheid, inschikkelijkheid, mildheid, toegeeflijkheid, welwillendheid, zachtheid
gunst (zn) :
faveur, genade, genegenheid, gunstbewijs, hoffelijkheid, instemming, sympathie, vriendelijkheid
goedertierenheid (zn) :
barmhartigheid, clementie, genade, genadigheid, vergevensgezindheid, zachtmoedigheid
vergeving (zn) :
genade, kwijtschelding, pardon, vergiffenis, verschoning
pardon (zn) :
genade, kwijtschelding, vergeving, vergiffenis
erbarmen (zn) :
deernis, genade, mededogen, medelijden
gratie (zn) :
begenadiging, genade, vergiffenis

woordverbanden van ‘genade’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 48:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c