zachtheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zachtheid (zn) :
clementie, menselijkheid, mildheid, tederheid, toegevendheid
zachtheid (zn) :
fijnheid, malsheid, weekheid

als synoniem van een ander trefwoord:

clementie (zn) :
genade, goedertierenheid, inschikkelijkheid, mildheid, toegeeflijkheid, welwillendheid, zachtheid
tederheid (zn) :
broosheid, fijnheid, kwetsbaarheid, zachtheid
zoetheid (zn) :
liefelijkheid, zachtheid
slapte (zn) :
weekheid, zachtheid

woordverbanden van ‘zachtheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0024 c