welwillendheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

welwillendheid (zn) :
beleefdheid, benevolentie, clementie, faveur, goedertierenheid, goedheid, voorkomendheid, vriendelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijkheid (zn) :
aardigheid, attentie, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid
beleefdheid (zn) :
beschaafdheid, fatsoenlijkheid, hoffelijkheid, politesse, voorkomendheid, welgemanierdheid, wellevendheid, welwillendheid
clementie (zn) :
genade, goedertierenheid, inschikkelijkheid, mildheid, toegeeflijkheid, welwillendheid, zachtheid
humaniteit (zn) :
menselijkheid, menslievendheid, welwillendheid
goedheid (zn) :
vriendelijkheid, welwillendheid

woordverbanden van ‘welwillendheid’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 426:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c