welwillendheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

welwillendheid (zn):
beleefdheid, benevolentie, clementie, faveur, goedertierenheid, goedheid, voorkomendheid, vriendelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijkheid (zn) :
aardigheid, attentie, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid
beleefdheid (zn) :
beschaafdheid, fatsoenlijkheid, hoffelijkheid, politesse, voorkomendheid, welgemanierdheid, wellevendheid, welwillendheid
clementie (zn) :
genade, goedertierenheid, inschikkelijkheid, mildheid, toegeeflijkheid, welwillendheid, zachtheid
humaniteit (zn) :
menselijkheid, menslievendheid, welwillendheid
goedheid (zn) :
vriendelijkheid, welwillendheid

woordverbanden van ‘welwillendheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
minzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, welwillendheid, wellevendheid

MINZAAMHEID, BELEEFDHEID, VRIENDELIJKHEID, WELWILLENDHEID, WELLEVENDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 426.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c