beleefdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleefdheid (zn):
beschaafdheid, fatsoenlijkheid, hoffelijkheid, politesse, voorkomendheid, welgemanierdheid, wellevendheid, welwillendheid

als synoniem van een ander trefwoord:

wellevendheid (zn) :
beleefdheid, beschaafdheid, etiquette, fatsoen, goede manieren, hoffelijkheid, savoir-vivre, urbaniteit, voorkomendheid, welgemanierdheid, welvoeglijkheid
bescheidenheid (zn) :
beleefdheid, discretie, eenvoud, ingetogenheid, kiesheid, matigheid, matiging, nederigheid, terughoudendheid
welwillendheid (zn) :
beleefdheid, benevolentie, clementie, faveur, goedertierenheid, goedheid, voorkomendheid, vriendelijkheid
hoffelijkheid (zn) :
beleefdheid, galanterie, heusheid, hoofsheid, politesse, vriendelijkheid
plichtpleging (zn) :
beleefdheid, ceremonie, formaliteit, hoffelijkheid
oplettendheid (zn) :
beleefdheid, voorkomendheid
beschaafdheid (zn) :
beleefdheid, fatsoen

woordverbanden van ‘beleefdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
minzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, welwillendheid, wellevendheid

MINZAAMHEID, BELEEFDHEID, VRIENDELIJKHEID, WELWILLENDHEID, WELLEVENDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 426.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beleefdheid
brutaliteit, ongemanierdheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c