beleefdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleefdheid (zn):
beschaafdheid, fatsoenlijkheid, hoffelijkheid, politesse, voorkomendheid, welgemanierdheid, wellevendheid, welwillendheid

als synoniem van een ander trefwoord:

wellevendheid (zn) :
beleefdheid, beschaafdheid, etiquette, fatsoen, goede manieren, hoffelijkheid, savoir-vivre, urbaniteit, voorkomendheid, welgemanierdheid, welvoeglijkheid
bescheidenheid (zn) :
beleefdheid, discretie, eenvoud, ingetogenheid, kiesheid, matigheid, matiging, nederigheid, terughoudendheid
welwillendheid (zn) :
beleefdheid, benevolentie, clementie, faveur, goedertierenheid, goedheid, voorkomendheid, vriendelijkheid
hoffelijkheid (zn) :
beleefdheid, galanterie, heusheid, hoofsheid, politesse, vriendelijkheid
plichtpleging (zn) :
beleefdheid, ceremonie, formaliteit, hoffelijkheid
oplettendheid (zn) :
beleefdheid, voorkomendheid
beschaafdheid (zn) :
beleefdheid, fatsoen

woordverbanden van ‘beleefdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
minzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, welwillendheid, wellevendheid

MINZAAMHEID, BELEEFDHEID, VRIENDELIJKHEID, WELWILLENDHEID, WELLEVENDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 426.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beleefdheid
brutaliteit, ongemanierdheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c