brutaliteit

als woordenboektrefwoord:

brutaliteit:
v. grofheid; stoutheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brutaliteit (zn) :
brutaalheid, driestheid, gotspe, impertinentie, insolentie, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, ongegeneerdheid, onhebbelijkheid, stoutheid
brutaliteit (zn) :
durf, lef

als synoniem van een ander trefwoord:

lef (zn) :
branie, bravoure, brutaliteit, courage, dapperheid, durf, flinkheid, gotspe, guts, koenheid, moed, onversaagdheid, opschepperij, vermetelheid
durf (zn) :
branie, bravoure, brutaliteit, dapperheid, heldhaftigheid, kloekmoedigheid, lef, manmoedigheid, moed, stoutmoedigheid, vermetelheid
driestheid (zn) :
brutaliteit, onbesuisdheid, stoutmoedigheid, vermetelheid
baldadigheid (zn) :
brutaliteit, overmoed, uitgelatenheid
gotspe (zn) :
brutaliteit, lef

woordverbanden van ‘brutaliteit’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

brutaliteit
beleefdheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c