lef

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lef (zn) :
durf, brutaliteit, opschepperij, moed, flinkheid, bravoure, branie, courage, guts, gotspe, vermetelheid, onversaagdheid, dapperheid, koenheid

als synoniem van een ander trefwoord:

moed (zn) :
durf, lef, sterkte, flinkheid, courage, guts, vermetelheid, onverschrokkenheid, onversaagdheid, kloekmoedigheid, dapperheid, koenheid
durf (zn) :
brutaliteit, lef, moed, bravoure, branie, vermetelheid, stoutmoedigheid, manmoedigheid, kloekmoedigheid, heldhaftigheid, dapperheid
dapperheid (zn) :
durf, lef, moed, bravoure, zelfverzekerdheid, stoutmoedigheid, manmoedigheid, kloekmoedigheid, heldhaftigheid
branie (zn) :
lef, drukte, bluf, kranigheid
gotspe (zn) :
brutaliteit, lef
brutaliteit (zn) :
durf, lef
hart (zn) :
lef, moed

woordverbanden van ‘lef’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c