onhebbelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

brutaliteit (zn) :
brutaalheid, driestheid, gotspe, impertinentie, insolentie, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, ongegeneerdheid, onhebbelijkheid, stoutheid
lompheid (zn) :
grofheid, lompigheid, onbehouwenheid, onbeschoftheid, onhandigheid, onhebbelijkheid, ruwheid
hebbelijkheid (zn) :
aanwensel, eigenaardigheid, gewoonte, gril, manie, onhebbelijkheid, tic

woordverbanden van ‘onhebbelijkheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onhebbelijkheid
hebbelijkheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c