onhebbelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

brutaliteit (zn) :
brutaalheid, driestheid, gotspe, impertinentie, insolentie, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, ongegeneerdheid, onhebbelijkheid, stoutheid
lompheid (zn) :
grofheid, lompigheid, onbehouwenheid, onbeschoftheid, onhandigheid, onhebbelijkheid, ruwheid
hebbelijkheid (zn) :
aanwensel, eigenaardigheid, gewoonte, gril, manie, onhebbelijkheid, tic

woordverbanden van ‘onhebbelijkheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onhebbelijkheid
hebbelijkheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0041 c