manie

als woordenboektrefwoord:

manie:
v. overdreven neiging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

manie (zn) :
bezetenheid, krankzinnigheid, waanzin
manie (zn) :
bevlieging, gril, rage, woede, zucht

als synoniem van een ander trefwoord:

gril (zn) :
aandrift, bevlieging, bokkensprong, bui, caprice, fantasie, frats, grilligheid, grol, impuls, inval, kuur, luim, manie, nuk, opwelling, rage, stuip, toer, wispelturigheid
hartstocht (zn) :
begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur
obsessie (zn) :
bezetenheid, dwanggedachte, dwangverschijnsel, dwangvoorstelling, idee-fixe, manie
hebbelijkheid (zn) :
aanwensel, eigenaardigheid, gewoonte, gril, manie, onhebbelijkheid, tic
zucht (zn) :
begeerte, drift, liefhebberij, manie, neiging, streven, woede
woede (zn) :
manie, zucht

woordverbanden van ‘manie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c