kuur

als woordenboektrefwoord:

kuur:
v. (kuren), geneeswijze ; streek, dwaze handeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kuur (zn):
frats, gril, grol, kunst, luim, nuk, toer
kuur (zn):
geneeswijze, genezing, therapie

als synoniem van een ander trefwoord:

gril (zn) :
aandrift, bevlieging, bokkensprong, bui, caprice, fantasie, frats, grilligheid, grol, impuls, inval, kuur, luim, manie, nuk, opwelling, rage, stuip, toer, wispelturigheid
streek (zn) :
apenstreek, bokkensprong, capriool, frats, gambade, geintje, grap, kuur, poets, zet
luim (zn) :
fancy, fantasie, gril, kuren, kuur, nuk, toer, wispelturigheid
impuls (zn) :
behoefte, bevlieging, drang, gril, kuur, luim, nuk, opwelling
kunst (zn) :
caprice, frats, gril, kuur, malligheid, nuk, streek
frats (zn) :
gril, grol, kunstenmakerij, kuren, kuur, streek
toer (zn) :
gril, kuur, luim, streek
grol (zn) :
frats, gril, kuur
genezing (zn) :
kuur

woordverbanden van ‘kuur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gril, kuur, luim, nuk

Gril — kuur — luim — nuk. Eene vlaag van eigenzinnigheid. Bij kuur en nuk heerscht het bij-denkbeeld van weerspannigheid; bij gril meestal dat van belachelijkheid; bij luim dat van wispelturigheid, onbestendigheid. Kinderen hebben kuren en nukken. Het was een gril dat George III zeker staatsstuk weigerde te teekenen, voordat men daarin op zijne begeerte het woord pauw ingevlochten had.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kuur, gril, luim, nuk

KUUR, GRIL, LUIM, NUK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 351.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c