ingeving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ingeving (zn) :
brainwave, gedachteflits, hersenkronkel, idee, inspiratie, inval, inzicht

als synoniem van een ander trefwoord:

bezieling (zn) :
aandrift, animo, bevlogenheid, elan, enthousiasme, geestdrift, gloed, ingeving, inspiratie, leven, schwung, toewijding, verve, vervoering, vuur
inspiratie (zn) :
bevlogenheid, bezieling, inblazing, ingeving
inval (zn) :
denkbeeld, idee, ingeving, opwelling, vondst
idee (zn) :
gedachte, ingeving, inval, vondst
inspraak (zn) :
ingeving
intuïtie (zn) :
ingeving

woordverbanden van ‘ingeving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c