opwekking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opwekking (zn) :
aansporing, prikkeling, stimulans, stimulatie
opwekking (zn) :
herleving, reveil

als synoniem van een ander trefwoord:

aansporing (zn) :
aanhitsing, aanmoediging, aanvuring, aanzetting, bemoediging, instigatie, ophitsing, opstoking, opwekking, opzetting, stimulans, stimulatie
prikkeling (zn) :
aansporing, drijfveer, motivatie, opwekking, stimulans, stimulatie
herleving (zn) :
opwekking, reveil, verjonging, vernieuwing, wederopleving
oproep (zn) :
aanmaning, aansporing, opwekking
creatie (zn) :
bouw, opwekking, schepping

woordverbanden van ‘opwekking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c