aansporing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aansporing (zn) :
aanhitsing, aanmoediging, aanvuring, aanzetting, bemoediging, instigatie, ophitsing, opstoking, opwekking, opzetting, stimulans, stimulatie
aansporing (zn) :
aandrang, impuls, prikkel, prikkeling, stimulans, stimulus, stoot
aansporing (zn) :
aandrijving, voortstuwing

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoediging (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, bemoediging, ophitsing, stimulans
stimulans (zn) :
aanmoediging, aansporing, beweegreden, drijfveer, impuls, incentive, prikkel
aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
prikkeling (zn) :
aansporing, drijfveer, motivatie, opwekking, stimulans, stimulatie
impuls (zn) :
aandrang, aandrift, aandrijving, aansporing, prikkel, stimulans
aandrijving (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, motivatie
opwekking (zn) :
aansporing, prikkeling, stimulans, stimulatie
prikkel (zn) :
aanmoediging, aansporing, stimulans
oproep (zn) :
aanmaning, aansporing, opwekking
aandrift (zn) :
aansporing, drang, instinct
stoot (zn) :
aandrijving, aansporing

woordverbanden van ‘aansporing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandrift, aansporing, instinct

Aansporing is de werking op den wil om dezen tot handelen te brengen. Het is het algemeene woord. Hij heeft het gedaan op aansporing van zijne vrouw. Aandrift is in gebruik als aansporing van inwendig gevoel, zoowel in lageren als in hoogeren zin. De dierlijke aandrift. De dichtkunst is eene vaak onwillige aandrift (v. d. Palm). Niet altijd wordt hierbij inwendig gevoel ondersteld; soms staat het in hoogeren stijl voor kracht van buiten die tot handelen dringt. Een aandrift uit den hoogen of ingeschapen zielsvermogen (Bild.). Zie bij aandrijven. Instinct is meer de ingeschapen neiging, de natuurlijke aandrift om iets te doen, en wordt bij voorkeur van de neigingen van dieren gebruikt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c