stimulans

als woordenboektrefwoord:

stimulans:
m. (...lantia), drijfveer, prikkel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stimulans (zn) :
aanmoediging, aansporing, beweegreden, drijfveer, impuls, incentive, prikkel
stimulans (zn) :
pepmiddel, stimulerend middel

als synoniem van een ander trefwoord:

aansporing (zn) :
aanhitsing, aanmoediging, aanvuring, aanzetting, bemoediging, instigatie, ophitsing, opstoking, opwekking, opzetting, stimulans, stimulatie
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
aanmoediging (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, bemoediging, ophitsing, stimulans
prikkeling (zn) :
aansporing, drijfveer, motivatie, opwekking, stimulans, stimulatie
aansporing (zn) :
aandrang, impuls, prikkel, prikkeling, stimulans, stimulus, stoot
impuls (zn) :
aandrang, aandrift, aandrijving, aansporing, prikkel, stimulans
opwekking (zn) :
aansporing, prikkeling, stimulans, stimulatie
prikkel (zn) :
aanmoediging, aansporing, stimulans

woordverbanden van ‘stimulans’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stimulans
rem

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c