stimulans

als woordenboektrefwoord:

stimulans:
m. (...lantia), drijfveer, prikkel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stimulans (zn) :
prikkel, aanmoediging, impuls, aansporing, drijfveer, beweegreden, incentive
stimulans (zn) :
stimulerend middel, pepmiddel

als synoniem van een ander trefwoord:

aansporing (zn) :
stimulans, aanmoediging, opwekking, stimulatie, ophitsing, opzetting, opstoking, bemoediging, aanzetting, aanhitsing, instigatie, aanvuring
drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
invloed (zn) :
gezag, effect, druk, greep, stimulans, macht, vat, uitwerking, autoriteit, zeggenschap, gewicht, inwerking, overwicht
aanmoediging (zn) :
stimulans, aansporing, ophitsing, bemoediging, aanzetting, aanhitsing, aanvuring
prikkeling (zn) :
stimulans, motivatie, opwekking, aansporing, stimulatie, drijfveer
aansporing (zn) :
prikkel, stimulans, impuls, prikkeling, stoot, aandrang, stimulus
impuls (zn) :
prikkel, stimulans, aansporing, aandrijving, aandrang, aandrift
opwekking (zn) :
stimulans, aansporing, prikkeling, stimulatie
prikkel (zn) :
stimulans, aanmoediging, aansporing

woordverbanden van ‘stimulans’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stimulans
rem

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c