gewicht

als woordenboektrefwoord:

gewicht:
o. (-en), zwaarte ; stuk metaal van bepaalde zwaarte om te wegen ; belang.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewicht (zn):
aanzien, belang, belangrijkheid, betekenis, ernst, gewichtigheid, importantie, invloed, relevantie, significantie, waarde
gewicht (zn):
belasting, druk, kracht, last, massa, zwaarte
gewicht (zn):
gram, kilo, ons, pond, ton

als synoniem van een ander trefwoord:

kracht (zn) :
druk, dynamiek, energie, flinkheid, force, fors, fut, geweld, gewicht, hardheid, hevigheid, intensiteit, jeu, lichaamskracht, macht, onstuimigheid, pit, sterkte, vaart, vermogen, vuur, waarde, werkvermogen
betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
belang (zn) :
belangrijkheid, betekenis, draagwijdte, ernst, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
waarde (zn) :
belang, betekenis, bruikbaarheid, functie, gewicht, gewichtigheid, importantie, merite, nut, significantie
importantie (zn) :
belang, belangrijkheid, betekenis, gewicht, gewichtigheid, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
belangrijkheid (zn) :
belang, betekenis, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie
last (zn) :
gewicht, lading, vracht, zwaarte
relevantie (zn) :
belang, betekenis, gewicht
druk (zn) :
gewicht, kracht, last
ernst (zn) :
belang, gewicht
zwaarte (zn) :
gewicht, last

woordverbanden van ‘gewicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
van gewicht

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c