draagwijdte

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
belang (zn) :
belangrijkheid, betekenis, draagwijdte, ernst, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
reikwijdte (zn) :
actieradius, areaal, bereik, draagwijdte, portee, scope
strekking (zn) :
betekenis, draagwijdte, inhoud, portee, tendens
impact (zn) :
draagwijdte, invloed, inwerking, werking
invloed (zn) :
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
dracht (zn) :
betekenis, draagwijdte, portee

woordverbanden van ‘draagwijdte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

draagwijdte:
betekenis, gewicht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c