bruikbaarheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
belang, aanzien, zin, relevantie, inhoud, waarde, strekking, gewicht, zwaarte, significantie, draagwijdte, belangrijkheid, significatie, bruikbaarheid, importantie, gewichtigheid, portee
waarde (zn) :
belang, functie, betekenis, nut, gewicht, significantie, importantie, gewichtigheid, bruikbaarheid, merite
nut (zn) :
voordeel, zin, pluspunt, waarde, profijt, heil, baat, utiliteit, nuttigheid, bruikbaarheid
functionaliteit (zn) :
nut, uitvoerbaarheid, toepasbaarheid, doelgerichtheid, bruikbaarheid
utiliteit (zn) :
nut, voordeligheid, toepasbaarheid, nuttigheid, bruikbaarheid
geschiktheid (zn) :
doelmatigheid, bruikbaarheid
belang (zn) :
bruikbaarheid

woordverbanden van ‘bruikbaarheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c