heil

als woordenboektrefwoord:

heil:
o. welvaart, geluk, zaligheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heil (zn) :
geluk, voorspoed, wel, welstand, welvaart, welzijn, zegen
heil (zn) :
redding, verlossing, zaligheid, zaligmaking
heil (zn) :
behoud, redding, toeverlaat, toevlucht
heil (zn) :
baat, nut, voordeel

als synoniem van een ander trefwoord:

geluk (zn) :
bof, buitenkans, chance, dikoor, fortuin, gelukzaligheid, hazard, heil, mazzel, meeval, meevaller, slagboeg, treffer, veine, voorspoed, weelde, welvaart, welzijn, zaligheid, zwijn
welzijn (zn) :
fortuin, geluk, gezondheid, gezondheidstoestand, heil, prosperiteit, salubriteit, voorspoed, welbehagen, welbevinden, welstand, welvaart, welvaren, welvarendheid
voorspoed (zn) :
bloei, fortuin, geluk, heil, meeval, prosperiteit, succes, welbevinden, welstand, welvaart, welvaren, welvarendheid, welzijn, zegen, zegening
nut (zn) :
baat, bruikbaarheid, heil, nuttigheid, pluspunt, profijt, utiliteit, voordeel, waarde, zin
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
redding (zn) :
behoud, behoudenis, bevrijding, heil, hulp, uitkomst, verlossing
voordeel (zn) :
baat, gewin, heil, nut, pluspunt, profijt, winst, zonzijde
zegen (zn) :
benedictie, geluk, heil, voorspoed, vreugde, weldaad
wel (zn) :
heil, welzijn

woordverbanden van ‘heil’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Geluk is de algemeene uitdrukking voor het geheel der gunstige omstandigheden die iemand te beurt vallen en voor den aangenamen toestand, waarin hij dientengevolge verkeert. Voorspoed is beperkter: het ziet alleen op den goeden gang der zaken. Men kan voorspoed hebben en toch het ware geluk missen. In het dagelijksch leven is heil weinig meer in gebruik maar is beperkt tot enkele formules en tot den hoogeren stijl. Geluk en heil in 't nieuwe jaar! Voorspoed bij alles wat gij moogt beginnen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 241:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 379:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 373:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heil
onheil

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c