wel

als woordenboektrefwoord:

wel:
v. (-len), bron.
wel:
bw. (beter, best), goed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wel (bw) :
heerlijk, bevredigend, deugdelijk, tevredenstellend
wel (bw) :
gezond, goed, in orde
wel (bw) :
nogal, tamelijk
wel (bw) :
waarschijnlijk
wel (zn) :
bron, koker, waterput, schacht, put, welput
wel (zn) :
welzijn, heil
wel (tw) :
nu, welnu, nou

als synoniem van een ander trefwoord:

bevredigend (bn) :
gepast, goed, wel, deugdelijk, voldoening gevend, tevredenstellend, voldoend
heerlijk (bn) :
goed, wel, overheerlijk, bevredigend, deugdelijk, delicieus
weliswaar (bw) :
inderdaad, wel, toegegeven
al (bw) :
wel
nu (bw) :
wel
heil (zn) :
geluk, voorspoed, welvaart, wel, welzijn, zegen, welstand
bron (zn) :
wel, waterbron, put, springbron, springader
put (zn) :
bron, wel
goed (tw) :
tof, knap, best, wel, fijn, voortreffelijk, akkoord, gaaf, in orde, oké, puik, mij best, all right

woordverbanden van ‘wel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

al, wel

Beide woorden dienen ter bevestiging, en staan dus tegenover niet. Zij verschillen slechts in gebruik, en wel in zooverre, dat al vooral in Friesland en N.-Holland gebruikt wordt, terwijl wel het gewone woord is in de andere gewesten en in de algemeene spreektaal. De uitdrukkingen al of niet en al dan niet zijn echter overal gangbaar.

bron, wel

De plaats, waar het water beneden de oppervlakte der aarde uit den grond komt, noemt men wel; de wel van eene pomp; eene opening in de aarde, waar het op natuurlijke wijze uit den bodem opwelt of ontspringt, heet bron. Bij wel denkt men meer aan een voortdurend opborrelen uit den grond, bij bron aan eene gemakkelijke gelegenheid om de vloeistof door scheppen enz. te verkrijgen. Mozes deed door een slag met zijn staf eene bron uit de steenrots ontspringen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 416:

bron, wel

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 372:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 256:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wel
niet, onwel

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c