wel

als woordenboektrefwoord:

wel:
v. (-len), bron.
wel:
bw. (beter, best), goed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wel (bw):
bevredigend, deugdelijk, heerlijk, tevredenstellend
wel (bw):
gezond, goed, in orde
wel (bw):
nogal, tamelijk
wel (bw):
waarschijnlijk
wel (zn):
bron, koker, put, schacht, waterput, welput
wel (zn):
heil, welzijn
wel (tw):
nou, nu, welnu

als synoniem van een ander trefwoord:

bevredigend (bn) :
deugdelijk, gepast, goed, tevredenstellend, voldoend, voldoening gevend, wel
heerlijk (bn) :
bevredigend, delicieus, deugdelijk, goed, overheerlijk, wel
weliswaar (bw) :
inderdaad, toegegeven, wel
al (bw) :
wel
nu (bw) :
wel
heil (zn) :
geluk, voorspoed, wel, welstand, welvaart, welzijn, zegen
bron (zn) :
put, springader, springbron, waterbron, wel
put (zn) :
bron, wel
goed (tw) :
akkoord, all right, best, fijn, gaaf, in orde, knap, mij best, oké, puik, tof, voortreffelijk, wel

woordverbanden van ‘wel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
al, wel

Al — wel. Beide woorden dienen ter bevestiging, en staan dus tegenover niet. Zij verschillen slechts in gebruik, en wel in zooverre, dat al vooral in Friesland en N.-Holland gebruikt wordt, terwijl wel het gewone woord is in de andere gewesten en in de algemeene spreektaal. De uitdrukkingen al of niet en al dan niet zijn echter overal gangbaar.

in hedendaagse spelling:
bron, wel

Bron — wel. De plaats, waar het water beneden de oppervlakte der aarde uit den grond komt, noemt men wel; de wel van eene pomp; eene opening in de aarde, waar het op natuurlijke wijze uit den bodem opwelt of ontspringt, heet bron. Bij wel denkt men meer aan een voortdurend opborrelen uit den grond, bij bron aan eene gemakkelijke gelegenheid om de vloeistof door scheppen enz. te verkrijgen. Mozes deed door een slag met zijn staf eene bron uit de steenrots ontspringen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bron, wel

BRON, WEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 416.

in hedendaagse spelling:
wel, bron, oorsprong, oorzaak, beweegreden, drijfveer, beginsel, grond

WEL, BRON, OORSPRONG, OORZAAK, BEWEEGREDEN, DRIJFVEER, BEGINSEL, GROND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 372.

in hedendaagse spelling:
wel, heel, zeer, vrij, redelijk, schikkelijk, schappelijk, passelijk, matig, tamelijk

WEL, HEEL, ZEER, VRIJ, REDELIJK, SCHIKKELIJK, SCHAPPELIJK, PASSELIJK, MATIG, TAMELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 256.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wel
niet, onwel
zie ook:
dan wel, en wel, niet wel, toch wel, vast wel, wel eens, wel en wee, wel gaan, wel ter taal, wel uitkomen, wel uitvallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c