waarschijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarschijnlijk (bn):
aannemelijk, geloofwaardig, plausibel
waarschijnlijk (bn):
geloofwaardig
waarschijnlijk (bw):
denkelijk, stochastisch, vermoedelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk
plausibel (bn) :
aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk
vast (bw) :
gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeker
vermoedelijk (bw) :
denkelijk, presumtief, waarschijnlijk
zeker (bw) :
denkelijk, vast, waarschijnlijk
licht (bw) :
allicht, waarschijnlijk
wel (bw) :
waarschijnlijk

woordverbanden van ‘waarschijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

denkelijk:
vermoedelijk, waarschijnlijk, misschien
vermoedelijk:
denkelijk, waarschijnlijk, misschien
waarschijnlijk:
vermoedelijk, denkelijk
waarschijnlijk:
zeker
zeker:
waarschijnlijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
waar, waarschijnlijk

Waar — waarschijnlijk. Uit de samenstelling van het laatste woord valt gemakkelijk op te maken, dat het een zwakker begrip uitdrukt dan het eerste. In een aantal gevallen o. a. op historisch gebied, is de waarheid onbereikbaar en moeten wij ons met de waarschijnlijkheid vergenoegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
mogelijk, misschien, wellicht, waarschijnlijk, vermoedelijk

MOGELIJK, MISSCHIEN, WELLIGT, WAARSCHIJNLIJK, VERMOEDELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 437.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waarschijnlijk
gegarandeerd, onwaarschijnlijk, vast, zeker

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.002 c