waarschijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarschijnlijk (bn):
aannemelijk, geloofwaardig, plausibel
waarschijnlijk (bn):
geloofwaardig
waarschijnlijk (bw):
denkelijk, stochastisch, vermoedelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk
plausibel (bn) :
aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk
vast (bw) :
gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeker
vermoedelijk (bw) :
denkelijk, presumtief, waarschijnlijk
zeker (bw) :
denkelijk, vast, waarschijnlijk
licht (bw) :
allicht, waarschijnlijk
wel (bw) :
waarschijnlijk

woordverbanden van ‘waarschijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

denkelijk:
vermoedelijk, waarschijnlijk, misschien
vermoedelijk:
denkelijk, waarschijnlijk, misschien
waarschijnlijk:
vermoedelijk, denkelijk
waarschijnlijk:
zeker
zeker:
waarschijnlijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
waar, waarschijnlijk

Waar — waarschijnlijk. Uit de samenstelling van het laatste woord valt gemakkelijk op te maken, dat het een zwakker begrip uitdrukt dan het eerste. In een aantal gevallen o. a. op historisch gebied, is de waarheid onbereikbaar en moeten wij ons met de waarschijnlijkheid vergenoegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
mogelijk, misschien, wellicht, waarschijnlijk, vermoedelijk

MOGELIJK, MISSCHIEN, WELLIGT, WAARSCHIJNLIJK, VERMOEDELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 437.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waarschijnlijk
gegarandeerd, onwaarschijnlijk, vast, zeker

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c