waarschijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarschijnlijk (bn) :
geloofwaardig, aannemelijk, plausibel
waarschijnlijk (bn) :
geloofwaardig
waarschijnlijk (bw) :
vermoedelijk, denkelijk, stochastisch

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
geloofwaardig, redelijk, aanvaardbaar, geldig, waarschijnlijk, overtuigend, begrijpelijk, schappelijk, acceptabel, bespreekbaar, bevattelijk, plausibel, billijk, valabel
plausibel (bn) :
geloofwaardig, waarschijnlijk, aannemelijk
vast (bw) :
waarschijnlijk, zeker, ongetwijfeld, stellig, gewis
vermoedelijk (bw) :
waarschijnlijk, presumptief, denkelijk
zeker (bw) :
waarschijnlijk, vast, denkelijk
licht (bw) :
waarschijnlijk, allicht
wel (bw) :
waarschijnlijk

woordverbanden van ‘waarschijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

denkelijk:
vermoedelijk, waarschijnlijk, misschien
vermoedelijk:
denkelijk, waarschijnlijk, misschien
waarschijnlijk:
vermoedelijk, denkelijk
waarschijnlijk:
zeker
zeker:
waarschijnlijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

waar, waarschijnlijk

Uit de samenstelling van het laatste woord valt gemakkelijk op te maken, dat het een zwakker begrip uitdrukt dan het eerste. In een aantal gevallen o. a. op historisch gebied, is de waarheid onbereikbaar en moeten wij ons met de waarschijnlijkheid vergenoegen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 437:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waarschijnlijk
gegarandeerd, onwaarschijnlijk, vast, zeker

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c