stellig

als woordenboektrefwoord:

stellig:
bn. bw. (-er, -st), zeker.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stellig (bn) :
gegarandeerd, streng, bepaald, duidelijk, beslist, vast, zeker, positief, onmiskenbaar, volstrekt, uitdrukkelijk, categorisch, secuur, afdoend, bepaaldelijk, apodictisch
stellig (bw) :
ongetwijfeld, met grote stelligheid, zekerlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

streng (bn) :
stipt, strak, straf, scherp, strikt, overtuigd, traditioneel, kras, stellig, consequent, rigide, rigoureus, gestreng, strengelijk
beslist (bn) :
gegarandeerd, echt, zeker, absoluut, onherroepelijk, stellig, pertinent, geheid, ontegenzeglijk, geprononceerd
categorisch (bn) :
bepaald, beslist, positief, uitdrukkelijk, stellig, pertinent, onomwonden, afdoend, onvoorwaardelijk
apodictisch (bn) :
beslist, stellig, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, afdoend
zeker (bn) :
betrouwbaar, vast, zelfverzekerd, overtuigd, degelijk, stellig
gewis (bn) :
vast, zeker, onvermijdelijk, stellig, zekerlijk
waarachtig (bn) :
werkelijk, echt, wezenlijk, stellig, waarlijk
positief (bn) :
vast, zeker, vaststaand, stellig
overtuigd (bn) :
zeker, stellig, onwankelbaar
werkelijk (bw) :
inderdaad, eigenlijk, heus, bepaald, echt, eerlijk, waarachtig, waar, feitelijk, wezenlijk, stellig, reëel, waarlijk, voorwaar, metterdaad, ongelogen, bestaande, realiter
zeker (bw) :
natuurlijk, verzekerd, gegarandeerd, beslist, overtuigd, absoluut, ongetwijfeld, stellig, alleszins, wis, gewis, ontwijfelbaar, zekerlijk
volstrekt (bw) :
bepaald, beslist, volkomen, totaal, gans, helemaal, absoluut, stellig, categorisch, hoegenaamd, ten enen male
ongetwijfeld (bw) :
zonder twijfel, zonder enige twijfel, beslist, vast, zeker, stellig
uitdrukkelijk (bw) :
met zoveel woorden, stellig, categorisch, expressis verbis
vast (bw) :
waarschijnlijk, zeker, ongetwijfeld, stellig, gewis
pertinent (bw) :
nadrukkelijk, beslist, absoluut, stellig
secuur (bw) :
beslist, vast, stellig
gegarandeerd (bw) :
zeker, stellig

woordverbanden van ‘stellig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c