stellig

als woordenboektrefwoord:

stellig:
bn. bw. (-er, -st), zeker.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
stellig (bw) :
met grote stelligheid, ongetwijfeld, zekerlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

streng (bn) :
consequent, gestreng, kras, overtuigd, rigide, rigoureus, scherp, stellig, stipt, straf, strak, strengelijk, strikt, traditioneel
beslist (bn) :
absoluut, echt, gegarandeerd, geheid, geprononceerd, onherroepelijk, ontegenzeglijk, pertinent, stellig, zeker
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
apodictisch (bn) :
afdoend, beslist, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, stellig
zeker (bn) :
betrouwbaar, degelijk, overtuigd, stellig, vast, zelfverzekerd
gewis (bn) :
onvermijdelijk, stellig, vast, zeker, zekerlijk
waarachtig (bn) :
echt, stellig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk
positief (bn) :
stellig, vast, vaststaand, zeker
overtuigd (bn) :
onwankelbaar, stellig, zeker
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
zeker (bw) :
absoluut, alleszins, beslist, gegarandeerd, gewis, natuurlijk, ongetwijfeld, ontwijfelbaar, overtuigd, stellig, verzekerd, wis, zekerlijk
volstrekt (bw) :
absoluut, bepaald, beslist, categorisch, gans, helemaal, hoegenaamd, stellig, ten enen male, totaal, volkomen
ongetwijfeld (bw) :
beslist, stellig, vast, zeker, zonder enige twijfel, zonder twijfel
uitdrukkelijk (bw) :
categorisch, expressis verbis, met zoveel woorden, stellig
vast (bw) :
gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeker
pertinent (bw) :
absoluut, beslist, nadrukkelijk, stellig
secuur (bw) :
beslist, stellig, vast
gegarandeerd (bw) :
stellig, zeker

woordverbanden van ‘stellig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c