inzonderheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzonderheid (bw):
bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, speciaal, vooral, voornamelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral

woordverbanden van ‘inzonderheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inzonderheid, voornamelijk, bijzonder, vooral

INZONDERHEID, VOORNAMELIJK, BIJZONDER, VOORAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 285.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c