inzonderheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzonderheid (bw) :
voornamelijk, speciaal, vooral, met name, in het bijzonder, bepaaldelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid

woordverbanden van ‘inzonderheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 285:

inzonderheid, voornamelijk, bijzonder, vooral

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c