bovenal

als woordenboektrefwoord:

bovenal:
bw. in de eerste plaats.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bovenal (bw) :
allereerst, boven alles

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
allereerst (bw) :
boven alles, bovenal

woordverbanden van ‘bovenal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bovenal, vooral

Beide woorden geven te kennen, dat men aan datgene, waarop zij betrekking hebben, in de eerste plaats zijne aandacht dient te wijden. Bovenal ziet op het volstrekte, vooral op het betrekkelijke gewicht der zaak. Heb God lief bovenal, en den naaste als u zelven. Demosthenes heeft terecht opgemerkt, dat het geheim der welsprekendheid vooral in eene boeiende, wegsleepende voordracht is te zoeken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 403:

bovenal, vooral, althans

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c