bijzonderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijzonderlijk (bw) :
voornamelijk, vooral

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid

woordverbanden van ‘bijzonderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c