speciaal

als woordenboektrefwoord:

speciaal:
bn. bw. bijzonder.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

speciaal (bn) :
apart, bijzonder, extra, uitzonderlijk
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral

als synoniem van een ander trefwoord:

bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
buitengewoon (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
uitzonderlijk (bn) :
abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
uitdrukkelijk (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
specifiek (bn) :
bijzonder, eigenaardig, kenmerkend, speciaal
exclusief (bn) :
bijzonder, chic, ongedeeld, speciaal
ongebruikelijk (bn) :
bijzonder, speciaal
vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
inzonderheid (bw) :
bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, speciaal, vooral, voornamelijk

woordverbanden van ‘speciaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

speciaal
gewoon

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c