afwijkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwijkend (bn) :
gestoord, bijzonder, eigenaardig, alternatief, zonderling, buitenissig
afwijkend (bn) :
verschillend, abnormaal, onregelmatig
afwijkend (bn) :
divergerend, deviant, afdwalend

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
buitengewoon (bn) :
speciaal, bijzonder, ongewoon, zeldzaam, verbazend, afwijkend, uniek, vreemd, wonderbaarlijk, apart, uitzonderlijk, exceptioneel, buitengemeen, ongemeen
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
eigenaardig (bn) :
bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, zonderling, curieus, singulier, vreemdsoortig
bizar (bn) :
opwindend, ongewoon, wonderlijk, afwijkend, vreemd, grillig, gek, absurd, zonderling, excentriek, buitenissig, freakachtig, bevreemdend
verschillend (bn) :
onderscheiden, afwijkend, ongelijk, anders, divers, verscheiden, velerlei, different, uiteenlopend, ongelijksoortig
gestoord (bn) :
maf, krankzinnig, afwijkend, gek, verknipt, getikt, geschift, geestesziek, krankjorum, lijp, mesjokke
buitenissig (bn) :
ongewoon, bizar, afwijkend, vreemd, zonderling, excentriek
abnormaal (bn) :
buitengewoon, ongewoon, afwijkend, vreemd, uitzonderlijk
vreemd (bn) :
afwijkend, onbekend, ongebruikelijk, buitenissig
onregelmatig (bn) :
afwijkend, ongelijk, ongeregeld, ongelijkmatig
atypisch (bn) :
afwijkend, onregelmatig, niet karakteristiek
alternatief (bn) :
afwijkend, ludiek, non-conformistisch
deviant (bn) :
afwijkend

woordverbanden van ‘afwijkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwijkend
constant

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c