afwijkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwijkend (bn) :
alternatief, bijzonder, buitenissig, eigenaardig, gestoord, zonderling
afwijkend (bn) :
abnormaal, onregelmatig, verschillend
afwijkend (bn) :
afdwalend, deviant, divergerend

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
curieus (bn) :
afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
buitengewoon (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
eigenaardig (bn) :
afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
bizar (bn) :
absurd, afwijkend, bevreemdend, buitenissig, excentriek, freakachtig, gek, grillig, ongewoon, opwindend, vreemd, wonderlijk, zonderling
verschillend (bn) :
afwijkend, anders, different, divers, onderscheiden, ongelijk, ongelijksoortig, uiteenlopend, velerlei, verscheiden
gestoord (bn) :
afwijkend, geestesziek, gek, geschift, getikt, krankjorum, krankzinnig, lijp, maf, mesjokke, verknipt
buitenissig (bn) :
afwijkend, bizar, excentriek, ongewoon, vreemd, zonderling
abnormaal (bn) :
afwijkend, buitengewoon, ongewoon, uitzonderlijk, vreemd
vreemd (bn) :
afwijkend, buitenissig, onbekend, ongebruikelijk
onregelmatig (bn) :
afwijkend, ongelijk, ongelijkmatig, ongeregeld
alternatief (bn) :
afwijkend, ludiek, non-conformistisch
deviant (bn) :
afwijkend
atypisch (zn) :
afwijkend, onregelmatig, niet karakteristiek

woordverbanden van ‘afwijkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwijkend
constant

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c