anders

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

anders (bn) :
ander, divers, verscheiden
anders (bw) :
evenwel, overigens, verder
anders (bw) :
verschillend
anders (bw) :
tegendraads
anders (bw) :
zo niet

als synoniem van een ander trefwoord:

verschillend (bn) :
afwijkend, anders, different, divers, onderscheiden, ongelijk, ongelijksoortig, uiteenlopend, velerlei, verscheiden
verscheiden (bn) :
anders, divers, onderscheiden, verschillend
ander (bn) :
anders, divers, verscheiden, verschillend
tegendraads (bn) :
anders, dwars, eigengereid, eigenzinnig

woordverbanden van ‘anders’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

anders
dito, eender, gelijk, hetzelfde, identiek

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c