afwisselend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwisselend (bn) :
boeiend, bont, geschakeerd, gevarieerd, veranderlijk, verscheiden
afwisselend (bw) :
alternerend, beurtelings, om beurten, om de beurt, om en om

als synoniem van een ander trefwoord:

gevarieerd (bn) :
afwisselend, bont, gemengd, heterogeen, levendig, veelzijdig, verscheiden
bont (bn) :
afwisselend, gemengd, gevarieerd, kleurig, ongelijksoortig
veranderlijk (bn) :
afwisselend, alterabel, flexibel, uitwisselbaar, variabel
om en om (bn) :
afwisselend, om beurten, om de beurt, beurt om beurt
avontuurlijk (bn) :
afwisselend, boeiend, ondernemend
alternerend (bn) :
afwisselend
verscheiden (bn) :
afwisselend
beurtelings (bw) :
achtereenvolgens, afwisselend, om beurten, om en om

woordverbanden van ‘afwisselend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwisselend
eenzijdig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c