veranderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veranderlijk (bn):
buiig, grillig, kameleontisch, onbestendig, ongestadig, onstandvastig, onvast, onzeker, proteïsch, vlinderachtig, wankel, wispelturig, wisselend, wisselvallig
veranderlijk (bn):
afwisselend, alterabel, flexibel, uitwisselbaar, variabel
veranderlijk (bn):
roerend

als synoniem van een ander trefwoord:

onzeker (bn) :
aleatoir, dubieus, gevaarlijk, gewaagd, hachelijk, kwestieus, onbeslist, onbestendig, onbetrouwbaar, onduidelijk, ongewis, onvast, onveilig, onwis, precair, problematiek, riskant, twijfelachtig, veranderlijk, wankel, wisselvallig, zwak
onbestendig (bn) :
buiig, grillig, instabiel, mutabel, ongestadig, onstabiel, onstandvastig, onvast, onzeker, twijfelachtig, veranderlijk, vergankelijk, vluchtig, weifelend, wispelturig, wisselvallig
grillig (bn) :
capricieus, humeurig, korzelig, kronkelend, luimig, lunatiek, maniakaal, nukkig, ongestadig, onregelmatig, onvoorspelbaar, veranderlijk, wispelturig
wispelturig (bn) :
buiig, capricieus, grillig, humeurig, luimig, nukkig, onbestendig, onstandvastig, veranderlijk, wisselvallig
onstandvastig (bn) :
onbestendig, onstabiel, ontrouw, onvast, veranderlijk, wankel, wankelmoedig, wispelturig, wisselvallig
ongestadig (bn) :
grillig, onbestendig, ongedurig, veranderend, veranderlijk, vlinderachtig, wankel, wispelturig, wuft
ongedurig (bn) :
gejaagd, ongeduldig, onrustig, rusteloos, veranderlijk, wispelturig
afwisselend (bn) :
boeiend, bont, geschakeerd, gevarieerd, veranderlijk, verscheiden
buiig (bn) :
onbestendig, regenachtig, veranderlijk
wuft (bn) :
ongestadig, veranderlijk, wispelturig
variabel (bn) :
flexibel, veranderlijk, wisselend
flexibel (bn) :
veranderlijk, wisselend
kameleontisch (bn) :
veranderlijk
wankel (zn) :
ongestadig, veranderlijk, wisselvallig

woordverbanden van ‘veranderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ongestadig, onbestendig, veranderlijk

ONGESTADIG, ONBESTENDIG, VERANDERLIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 34.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veranderlijk
onveranderlijk, stabiel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0024 c