schoorvoetend

als woordenboektrefwoord:

schoorvoetend:
bn. bw. ongaarne, langzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schoorvoetend (bn):
aarzelend, beschroomd, onwillig, tegenstribbelend, weifelend
schoorvoetend (bw):
ongaarne

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘schoorvoetend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
schoorvoetend, huiverig

SCHOORVOETEND, HUIVERIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 155.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c