huiverig

als woordenboektrefwoord:

huiverig:
bn. (-er, -st), kil; kouwelijk; afkerig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huiverig (bn) :
killig, kouwelijk, rillerig
huiverig (bn) :
aarzelend, bang

als synoniem van een ander trefwoord:

bang (bn) :
angstig, angstvallig, angstwekkend, bangelijk, bedeesd, beducht, benard, benauwd, beschroomd, bevreesd, bezorgd, blo, huiverig, in spanning, kleinhartig, laf, lafhartig, nerveus, ongerust, schijterig, schrikachtig, schuchter, schuw, timide, vervaard, vol spanning, vreesachtig
bevreesd (bn) :
angstig, angstvallig, bang, bangelijk, bedeesd, beducht, benauwd, beschroomd, bezorgd, huiverig, kleinhartig, laf, lafhartig, nerveus, ongerust, schijterig, schrikachtig, schuw, vervaard, vreesachtig
angstig (bn) :
bang, beangst, beducht, benauwd, benepen, bevreesd, bezorgd, gejaagd, huiverig, ongerust, schichtig, schuw
benauwd (bn) :
angstig, bang, beducht, bevreesd, huiverig, ongans
bibberig (bn) :
beverig, huiverig, rillerig, trillend, trillerig
griezelig (bn) :
angstig, huiverig
aarzelend (bw) :
dralend, gereserveerd, huiverig, onzeker, terughoudend, voorzichtig, wankelmoedig, weifelend, weifelmoedig

woordverbanden van ‘huiverig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afkerig, huiverig

Afkeerig van iets zijn beteekent er een tegenzin in hebben, er geen behagen in scheppen; huiverig zijn om iets te doen is niet zoozeer iets niet willen, dan wel, iets niet goed durven doen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 155:

schoorvoetend, huiverig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 177:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c