afkerig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afkerig (bn) :
wars, avers

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘afkerig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afkerig, huiverig

Afkeerig van iets zijn beteekent er een tegenzin in hebben, er geen behagen in scheppen; huiverig zijn om iets te doen is niet zoozeer iets niet willen, dan wel, iets niet goed durven doen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afkerig
begerig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c