begerig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begerig (bn) :
gulzig, hongerig, gretig, heet, dorstig, hebzuchtig, tuk, happig, verlangend, begerend
begerig (bn) :
hebberig, hebzuchtig, inhalig

als synoniem van een ander trefwoord:

gretig (bn) :
gulzig, graag, hongerig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, belust, begerig, happig, grif, zuchtig, verlangend
gulzig (bn) :
gretig, vraatzuchtig, begerig, happig, vratig, schrokkerig, schrokachtig, schrokkig
geil (bn) :
opgewonden, heet, wellustig, hitsig, begerig, wulps, ontuchtig, lubriek, lascief
hebzuchtig (bn) :
egoïstisch, gierig, hebberig, inhalig, begerig, vrekkig, geldzuchtig
hebberig (bn) :
egoïstisch, hebzuchtig, inhalig, begerig
happig (bn) :
gretig, tuk, belust, begerig
heet (bn) :
zot, begerig, verlangend
vinnig (bn) :
tuk, begerig
jeukerig (bn) :
begerig
graag (bw) :
hongerig, verlekkerd, begerig

woordverbanden van ‘begerig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Overdreven verlangen naar en gehechtheid aan tijdelijke goederen hebbende. Begeerig, dat soms met deze betee-kenis gebruikt wordt, drukt dit het zachtst uit. Hebzuchtig is hij, die aanhoudend het verlangen toont om zijne goederen te vermeerderen, zonder daarbij aan de belangen van anderen te denken. Inhalig is hij, die van elke gelegenheid gebruik maakt om zijn voordeel ermede te doen, en op onbeschaamde wijze zijn hebzucht doet blijken. Hebzucht noemt dus meelde eigenschap, inhaligheid doet daarbij aan de daad denken. Gierig, harig en schriel duiden het verlangen aan om den rijkdom te behouden. Gierig is het sterkst; karig is hij, die slechts eene kleinigheid van zijne schatten kan afstaan, terwijl schriel eene versterking van karig is. Karigheid en schrielheid zijn lichte graden van gierigheid, maar gaan niet noodzakelijk gelijk deze met hebzucht gepaard.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

begerig
afkerig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c