wulps

als woordenboektrefwoord:

wulps:
bn. bw. (-er, -t), dartel, speels.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wulps (bn) :
geil, lascief, onkuis, ontuchtig, wellustig, zinnelijk
wulps (bn) :
libertijns, luxurieus, voluptueus, weelderig, zwoel

als synoniem van een ander trefwoord:

dartel (bn) :
beweeglijk, jolig, kalverachtig, lascief, levendig, speels, stoeierig, stoeis, uitgelaten, vrolijk, wulps
zinnelijk (bn) :
erotisch, genotziek, lichamelijk, onkuis, sensueel, wellustig, wulps, zinlijk, zwoel
geil (bn) :
begerig, heet, hitsig, lascief, lubriek, ontuchtig, opgewonden, wellustig, wulps
promiscue (bn) :
licentieus, lichtzinnig, los van zeden, verdorven, wellustig, wulps
zwoel (bn) :
erotisch, hartstochtelijk, sensueel, wellustig, wulps, zinnelijk
sensueel (bn) :
prikkelend, wellustig, wulps, zinlijk, zinnelijk, zwoel
weelderig (bn) :
epicurisch, vol, voluptueus, wellustig, wulps
onkuis (bn) :
onrein, ontuchtig, onzedig, wulps, zinnelijk
libertijns (bn) :
dartel, ongebonden, vrij, wulps
wellustig (bn) :
voluptueus, weelderig, wulps

woordverbanden van ‘wulps’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In vergelijking met weelderig en wulpsch duidt dartel de neiging aan eener krachtige natuur om hare lusten bot te vieren. Terwijl eene dartele natuur tot genotzucht leidt, noemt men overdreven genotzucht, die zich in eene gemakkelijke, kostbare levenswijze openbaart, weelderigheid. Wulpschheid ziet op eene buitensporige, onbeteugelde zucht naar mingenot; het wordt altijd in een kwaden zin gebruikt, wat met dartelheid on weelderigheid niet het geval is, ofschoon dartel en weelderig in de ongunstige opvatting niet veel van wulpsch verschillen.

Sij wil geene vuyle dingen.
Sij wil geen dartel jock
, geen slimme rancken singen.
Haar mond is wonder heus.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 18:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c