weelderig

als woordenboektrefwoord:

weelderig:
bn. bw. (-er, -st), in overvloed ; vurig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weelderig (bn):
copieus, exuberant, lucullisch, luxueus, luxurieus, overdadig, overvloedig, rijk, somptueus, tierig, vorstelijk, welig
weelderig (bn):
epicurisch, vol, voluptueus, wellustig, wulps
weelderig (bn):
comfortabel, luxe, luxueus, somptueus

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) :
abondant, ampel, bij de vleet, copieus, exuberant, gul, in overvloed, luxueus, mild, onbekrompen, overdadig, plenty, rijk, rijkelijk, royaal, ruim, ruimschoots, treffelijk, uitvoerig, veel, volop, weelderig
overdadig (bn) :
bovenmatig, buitensporig, copieus, extravagant, kwistig, lucullisch, luxueus, onmatig, overdreven, overmatig, overvloedig, verkwistend, weelderig
uitbundig (bn) :
bovenmatig, buitengewoon, dionysisch, exuberant, hevig, ongeremd, onstuimig, overmatig, overvloedig, rijkelijk, tomeloos, uitzinnig, weelderig
vorstelijk (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, prachtig, prinselijk, prinsheerlijk, rijk, royaal, voortreffelijk, weelderig
weids (bn) :
breed, grandioos, groots, hoogdravend, luisterrijk, monumentaal, pompeus, pronkziek, ruim, weelderig
rijk (bn) :
overdadig, overvloedig, overvloeiend, rijkelijk, ruim, ruim bedeeld, veelzijdig, vet, weelderig
luxueus (bn) :
chic, fijn, kostbaar, luxe, mondain, overdadig, overvloedig, prachtig, residentieel, weelderig
wulps (bn) :
libertijns, luxurieus, voluptueus, weelderig, zwoel
sappig (bn) :
levendig, melodieus, pittig, smeuïg, weelderig
pronkerig (bn) :
exuberant, rijkelijk, uitbundig, weelderig
luxe (bn) :
luxueus, overvloedig, weelderig
wellustig (bn) :
voluptueus, weelderig, wulps
lucullisch (bn) :
overdadig, weelderig
vol (bn) :
weelderig

woordverbanden van ‘weelderig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dartel, weelderig, wulps

Dartel — weelderig — wulpsch. In vergelijking met weelderig en wulpsch duidt dartel de neiging aan eener krachtige natuur om hare lusten bot te vieren. Terwijl eene dartele natuur tot genotzucht leidt, noemt men overdreven genotzucht, die zich in eene gemakkelijke, kostbare levenswijze openbaart, weelderigheid. Wulpschheid ziet op eene buitensporige, onbeteugelde zucht naar mingenot; het wordt altijd in een kwaden zin gebruikt, wat met dartelheid on weelderigheid niet het geval is, ofschoon dartel en weelderig in de ongunstige opvatting niet veel van wulpsch verschillen.

Sij wil geene vuyle dingen.
Sij wil geen dartel jock
, geen slimme rancken singen.
Haar mond is wonder heus.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dartel, weelderig, wulps

DARTEL, WEELDERIG, WULPSCH

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 18.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weelderig
schaars

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0023 c