weids

als woordenboektrefwoord:

weids:
bn. (-er, meest -), prachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weids (bn) :
breed, grandioos, groots, hoogdravend, luisterrijk, monumentaal, pompeus, pronkziek, ruim, weelderig

als synoniem van een ander trefwoord:

luisterrijk (bn) :
glansrijk, heerlijk, magnifiek, mieters, prachtig, roemrijk, schitterend, uitmuntend, weids
groots (bn) :
breedopgezet, enorm, groot, grootschalig, grootscheeps, indrukwekkend, omvangrijk, weids
monumentaal (bn) :
enorm, groots, indrukwekkend, weids

woordverbanden van ‘weids’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 157:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weids
beperkt, eng

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c