weids

als woordenboektrefwoord:

weids:
bn. (-er, meest -), prachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weids (bn) :
ruim, breed, groots, grandioos, hoogdravend, monumentaal, weelderig, pompeus, luisterrijk, pronkziek

als synoniem van een ander trefwoord:

luisterrijk (bn) :
uitmuntend, glansrijk, heerlijk, roemrijk, prachtig, schitterend, mieters, magnifiek, weids
groots (bn) :
grootschalig, groot, enorm, indrukwekkend, omvangrijk, grootscheeps, weids, breedopgezet
monumentaal (bn) :
groots, enorm, indrukwekkend, weids

woordverbanden van ‘weids’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 157:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weids
beperkt, eng

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c