kostelijk

als woordenboektrefwoord:

kostelijk:
bn. bw. (-er, -st), prachtig, voortreffelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kostelijk (bn) :
mooi, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, prachtig, schitterend
kostelijk (bn) :
onbetaalbaar, kostbaar, duur
kostelijk (bn) :
lekker, heerlijk, delicieus

als synoniem van een ander trefwoord:

uitstekend (bn) :
buitengewoon, uitmuntend, voornaam, fantastisch, kostelijk, goed, prima, geweldig, voortreffelijk, klasse, voorbeeldig, perfect, uitzonderlijk, superieur, volmaakt, super, prachtig, schitterend, opperbest, puik, eersteklas, excellent, illuster, eminent, uitnemend, puikbest
prachtig (bn) :
schoon, fraai, eindeloos, mooi, fantastisch, kostelijk, oogverblindend, groots, geweldig, heerlijk, voortreffelijk, verrukkelijk, schitterend, subliem, magnifiek, moorddadig, luisterrijk, wondermooi, splendide, superbe
grappig (bn) :
leuk, lollig, geestig, kostelijk, vreemd, komiek, lachwekkend, aardig, geinig, humoristisch, vermakelijk, komisch, jolig, plezant, koddig, schalks, uiig, schertsend, grollig, kluchtig, moppig, snaaks, luimig, snakerig
voortreffelijk (bn) :
keurig, uitmuntend, kostelijk, meesterlijk, uitstekend, uitgelezen, gaaf, superieur, volmaakt, prachtig, schitterend, puik, excellent, koninklijk, eminent, uitnemend, superbe
lekker (bn) :
smakelijk, kostelijk, zalig, heerlijk, verrukkelijk, aantrekkelijk, puik, geurig, appetijtelijk, delicieus
mooi (bn) :
keurig, reuze, net, kostelijk, goed, prima, netjes, geweldig, fijn, uitstekend, gaaf, jofel, gekloft, emmes
vermakelijk (bn) :
leuk, geestig, kostelijk, aardig, onderhoudend, plezierig, grappig, amusant, plezant
uniek (bn) :
uitmuntend, eenmalig, enig, kostelijk, heerlijk, voortreffelijk, onvergelijkelijk
heerlijk (bn) :
lekker, smakelijk, uitmuntend, kostelijk, zalig, verrukkelijk, lekkertjes
heerlijk (bn) :
kostelijk, glorieus, groots, prachtig, majestueus, luisterrijk
kapitaal (bn) :
uitmuntend, kostelijk, voortreffelijk, prachtig, formidabel
kostbaar (bn) :
waardevol, kostelijk, duur, prachtig, schitterend, precieus
delicieus (bn) :
kostelijk, overheerlijk, verrukkelijk
onverbeterlijk (bn) :
kostelijk, voortreffelijk
rijk (bn) :
kostelijk, vermakelijk
luisterrijk (bn) :
kostelijk, prachtig

woordverbanden van ‘kostelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

kostelijk, kostbaar

Beide woorden geven te kennen dat iets hooge waarde heeft. Het eerste wordt slechts in figuurlijken zin gebruikt, alleen het tweede geeft het bezit van geldelijke waarde aan. Water is een kostelijke drank. Diamanten zijn kostbare steenen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

kostbaar, kostelijk

Wat veel kost en dus hooge waarde heeft.

Kostbaar wordt in letterlijke beteekenis gebruikt. De drooglegging der Zuiderzee is een kostbare onderneming.

Kostelijk komt slechts figuurlijk voor; het wijst alleen op de hooge waarde, op de voortreffelijkheid, die iets bezit. Bij hevigen dorst is water geen kostbare, maar wel een kostelijke drank (d. i. een drank, die uitmunt door zijn voortreffelijkheid om den dorst te lesschen).

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 157:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kostelijk
beroerd, ellendig, erbarmelijk, inferieur, minderwaardig, slecht

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c