voornaam

als woordenboektrefwoord:

voornaam:
bn. (...namer, -st), aanzienlijk.
voornaam:
m. (...namen), doopnaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voornaam (zn) :
roepnaam, doopnaam
voornaam (bn) :
vooraanstaand, waardig, belangrijk, deftig, edel, duur, gewichtig, aanzienlijk, verheven, prominent, statig, gedistingeerd, chic, notabel, illuster, eminent, doorluchtig, treffelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

uitstekend (bn) :
buitengewoon, uitmuntend, voornaam, fantastisch, kostelijk, goed, prima, geweldig, voortreffelijk, klasse, voorbeeldig, perfect, uitzonderlijk, superieur, volmaakt, super, prachtig, schitterend, opperbest, puik, eersteklas, excellent, illuster, eminent, uitnemend, puikbest
verheven (bn) :
plechtig, schoon, hoog, voornaam, edel, groots, groot, hemels, hoogstaand, heilig, goddelijk, nobel, subliem, statig, majestueus, doorluchtig, majestatisch, statelijk, maestoso
aanzienlijk (bn) :
gezien, hoog, voornaam, belangrijk, deftig, respectabel, geacht, prominent, eerwaardig, gedistingeerd, notabel, achtbaar, eminent, doorluchtig, achtenswaardig, treffelijk
edel (bn) :
eervol, uitmuntend, zuiver, voornaam, grootmoedig, voortreffelijk, hoogstaand, nobel, verheven, ridderlijk, edelmoedig
rijk (bn) :
voornaam, goed bij kas, vorstelijk, welgesteld, vermogend, bemiddeld, gefortuneerd, gegoed, kapitaalkrachtig, betoeft
chic (bn) :
keurig, voornaam, deftig, elegant, smaakvol, sierlijk, modieus, stijlvol, duur, tiptop, luxueus, zwierig, sjiek
prominent (bn) :
vooraanstaand, voornaam, belangrijk, deftig, aanzienlijk, gedistingeerd, eminent, vooruitspringend
deftig (bn) :
waardig, plechtig, afgemeten, voornaam, stijf, aanzienlijk, statig, chic, plechtstatig, treffelijk
gedistingeerd (bn) :
keurig, voornaam, deftig, beschaafd, van niveau, statig, eminent, gesoigneerd, welgemanierd
hoog (bn) :
voornaam, edel, hooggeplaatst, aanzienlijk, gevorderd, verheven, vergevorderd, treffelijk
statig (bn) :
waardig, plechtig, voornaam, deftig, verheven, ceremonieel, majestueus, plechtstatig
vooraanstaand (bn) :
gezien, eerste, bekend, voornaam, belangrijk, prominent, gedistingeerd, leidend
gewichtig (bn) :
voornaam, belangrijk, van belang, considerabel, important
gesofistikeerd (bn) :
voornaam, chic, sophisticated, gesofisticeerd, highbrow
belangrijk (bn) :
invloedrijk, bekend, voornaam, van formaat, groot
kardinaal (bn) :
cruciaal, voornaam, hoofd-
gewichtig (bn) :
gezien, voornaam

woordverbanden van ‘voornaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene hooge plaats innemend in de schatting der wereld. Geacht drukt dit in het algemeen uit. Aanzienlijk is de man, die om uiterlijke omstandigheden, inzonderheid stand en vermogen, door zijne medeburgers geëerd wordt; voornaam is hij die van hooge geboorte is, of een der eersten geacht wordt. Mohammed was gesproten uit een der edelste en aanzienlijkste Arabische geslachten. Een aanzienlijk koopman is nog niet altijd een voornaam koopman. Achtbaar, achtenswaardig, eerbiedwaardig en eerwaardig wordt van die soort van aanzien gezegd, welke niet door omstandigheden buiten ons, maar door eigene, innerlijke waarde of verdienste verkregen wordt, en hoogachting of eerbied verwekt. Ook wordt het praedikaat acht baar iemand toegekend op grond van de deftigheid van zijn voorkomen, die ontzag en eerbied inboezemt. Gebruikt men in dezen zin voornaam, dan ziet men meer op uiterlijk vertoon dan innerlijke waarde; zoo zal men b.v. wel zeggen: Wat een voornaam heer is dat, doch niet wat een achtbaar heer. Een achtbaar magistraat. Eenvaardig en eerbiedwaardig worden vooral gezegd van achtbare personen, die door hoogen leeftijd achting en eerbied afdwingen. Grijze lokken versieren zijn eerbiedwaardig hoofd. De eerwaardige Raadpensionaris strompelde naar het schavot. Een achtbaar en eerbiedwaardig gebruik verdient eerbied om zijn ouderdom. Evenals achtbaar een titel is voor overheidspersonen, zoo is eerwaard een titel voor geestelijke overheden. De achtbare leden van den Raad van Amsterdam. De weleerwaarde, heer sprak zijn parochianen vriendelijk toe.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 284:

voornaam, aanzienlijk, groot

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voornaam
gering, klein, lullig, marginaal, miezerig, onbeduidend, onbenullig, ondergeschikt, onnozel, triviaal

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c