vormelijk

als woordenboektrefwoord:

vormelijk:
bn. bw. (-er, -st), in de vorm.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vormelijk (bn) :
formeel, officieel, voorgeschreven, ceremonieus
vormelijk (bn) :
plechtig, stijf, plechtstatig

als synoniem van een ander trefwoord:

plechtig (bn) :
feestelijk, ernstig, deftig, gewichtig, verheven, officieel, gewijd, stemmig, statig, ceremonieel, vormelijk, pompeus, plechtstatig
stijf (bn) :
afgemeten, afstandelijk, koel, deftig, burgerlijk, stug, vormelijk, trutterig, pruikerig
koel (bn) :
afstandelijk, kil, gereserveerd, klinisch, kortaf, ijzig, vormelijk
formeel (bn) :
conventioneel, stijf, vormelijk, formalistisch
hoofs (bn) :
beleefd, hoffelijk, wellevend, vormelijk
pertinent (bn) :
formeel, uitdrukkelijk, vormelijk
officieel (bn) :
plechtig, formeel, vormelijk
formalistisch (bn) :
formeel, vormelijk

woordverbanden van ‘vormelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vormelijk
amicaal, gemeenzaam, onvormelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c