koel

als woordenboektrefwoord:

koel:
bn. bw. (-er, -st), fris; onverschillig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

koel (bn):
beheerst, droogjes, kalm, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onaangedaan, onbewogen, onderkoeld, rustig
koel (bn):
afstandelijk, gereserveerd, ijzig, kil, klinisch, kortaf, vormelijk
koel (bn):
fris, frisjes, kil, koeltjes, koud

als synoniem van een ander trefwoord:

onverschillig (bn) :
apathisch, achteloos, gedesinteresseerd, harteloos, ijskoud, indifferent, flegmatiek, kalm, koel, koud, laconiek, laks, lauw, lusteloos, nonchalant, onachtzaam, onbekommerd, ongeboeid, ongevoelig, ongeïnteresseerd, onoplettend, sloom, slordig, traag, zorgeloos
kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
onbewogen (bn) :
afgestompt, cool, emotieloos, hard, ijskoud, koel, koelbloedig, koud, meedogenloos, onaangedaan, onberoerd, ongevoelig, onverschillig, strak, wreed
nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
bezadigd (bn) :
bedaard, bezonnen, ernstig, evenwichtig, gematigd, geposeerd, gezapig, kalm, koel, nuchter, rustig, stemmig
flegmatiek (bn) :
kalm, koel, koud, onaandoenlijk, onbewogen, ongevoelig, onverschillig, onverstoorbaar, stoïcijns
stijf (bn) :
afgemeten, afstandelijk, burgerlijk, deftig, koel, pruikerig, stug, trutterig, vormelijk
gereserveerd (bn) :
aarzelend, afstandelijk, gesloten, koel, omzichtig, terughoudend, voorzichtig, zuinig
kil (bn) :
afgemeten, frisjes, guur, koel, koud, ongevoelig, onvriendelijk, waterkoud
gereserveerd (bn) :
afstandelijk, afzijdig, eenzelvig, gesloten, koel, terughoudend, zuinig
kil (bn) :
frisjes, koel, koud, onhartelijk, rillerig, waterkoud
afstandelijk (bn) :
gereserveerd, koel, stijf, terughoudend, stijfjes
vlak (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen, uitdrukkingsloos
frigide (bn) :
ijzig, kil, koel, koud, ongevoelig
effen (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen
koud (bn) :
fris, guur, ijzig, kil, koel
lauw (bn) :
koel, luw, zacht, zoel
fris (bn) :
frisjes, kil, koel
luchtig (bn) :
fris, koel
koeltjes (bn) :
koel

woordverbanden van ‘koel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
fris, koel, vers

Frisch — koel — versch. Min of meer koud. Koel beteekent de aan koude grenzende temperatuur van iets, meer op zich zelf; frisch. meer met het oog op hare uitwerking. Vergelijk een koele dronk en een frissche (verkwikkende) dronk. Een koel huis. Een frissche wind. Koel. heeft ook de beteekenis van onverschillig, onhartelijk (een koele ontvangst), van niet hartstochtelijk (koele zinnen, in koelen bloede); frisch die van gezond, bloeiend, onverwelkt: een frissche kerel, eene frissche kleur, frissche bloemen, een frissche tak. Deze laatste beteekenis van frisch nadert tot die van versch; het tegenovergestelde van oud. Versche melk, versche boter, versch vleesch, versche troepen (die nog niet in het gevecht zijn geweest).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
fris, koel

FRISCH, KOEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 177.

in hedendaagse spelling:
koel, koelbloedig

KOEL, KOELBLOEDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 321.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

koel
emotioneel, lauw, warm

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.8.46.

debug info: 0.0024 c