zorgeloos

als woordenboektrefwoord:

zorgeloos:
bn. bw. (...lozer, -t), zonder zorg.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorgeloos (bn) :
achteloos, argeloos, nalatig, nonchalant, onachtzaam, onverschillig, onzorgvuldig, roekeloos, slordig
zorgeloos (bn) :
luchthartig, onbekommerd, onbezorgd, probleemloos

als synoniem van een ander trefwoord:

onverschillig (bn) :
apathisch, achteloos, gedesinteresseerd, harteloos, ijskoud, indifferent, flegmatiek, kalm, koel, koud, laconiek, laks, lauw, lusteloos, nonchalant, onachtzaam, onbekommerd, ongeboeid, ongevoelig, ongeïnteresseerd, onoplettend, sloom, slordig, traag, zorgeloos
roekeloos (bn) :
baldadig, doldriest, driest, lichtvaardig, lichtzinnig, onberaden, onbesuisd, onbezonnen, onstuimig, overmoedig, vermetel, waaghalzig, zorgeloos
nonchalant (bn) :
achteloos, nalatig, onachtzaam, onbekommerd, ongeïnteresseerd, onnauwkeurig, onoplettend, onverschillig, onzorgvuldig, slordig, zorgeloos
laks (bn) :
gemakzuchtig, indolent, langzaam, lauw, lui, nalatig, nonchalant, onverschillig, slof, sloom, traag, vadsig, zorgeloos
luchthartig (bn) :
gemakkelijk, lichthartig, lichtvaardig, los, luchtig, onbezorgd, ondegelijk, vlinderachtig, zorgeloos
achteloos (bn) :
gedachteloos, loszinnig, nonchalant, onbekommerd, onbezorgd, zorgeloos
onbezorgd (bn) :
luchthartig, luchtig, onbekommerd, zorgeloos

woordverbanden van ‘zorgeloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Geene zorg dragende voor hetgeen men moet behartigen. Achteloos en onachtzaam geven het ontbreken van de noodige oplettendheid en zorg te kennen; achteloos is sterker dan onachtzaam en wijst meer bepaald aan, dat het gebrek eene gewoonte geworden is. Onoplettend geeft te kennen, dat men vluchtig over iets heen loopt, niet opmerkzaam genoeg op iets is. Slof is hij, die zijne zaken uit traagheid verwaarloost; slordig is niet zoozeer een gevolg van traagheid, als van onordelijkheid. Zorgeloos wordt van hem gezegd, die uit luchthartigheid en onnadenkendheid zich niet om zijne belangen bekommert en dus zijne zaken verwaarloost. Hij sloeg onachtzaam de bloemen van haar stengel. Het was onachtzaam van den jongen man, niet beter zijn gezelschap in 't oog te houden. Dat hij achteloos is, blijkt uit de wijze, waarop hij gewoonlijk te werk gaat. Wie onoplettend is, doet gewoonlijk hetgeen, hij doen moet, slechts ten halve. Dat hij slordig is, blijkt uit den toestand zijner kleederen. Onze secretaris is wat slof, en een slordig werker.

onbezorgd, zorgeloos

Beide woorden geven te kennen, dat men geene zorg heeft. Het eerste heeft een gunstigen zin; het tweede eene minder gunstige beteekenis. Onbezorgd is niet door zorgen gedrukt; al heeft men ze, men wordt niet bezorgd of bevreesd er door, maar men wacht blijmoedig en rustig af hetgeen gebeuren zal. Tegenover onbezorgd staat bezorgd, dat is met de zorgen geheel vervuld. Zorgeloos is niet zorgende, de noodige zorgen verwaarloozend, zich niet bekommerend om de zorgen, die men eigenlijk niet uit het oog mag verliezen. Hier tegenover staat zorgvuldig. Wees onbezorgd. Een onbezorgd leven leiden. Gij zijt een zorgeloos (een onverschillig, achteloos, nalatig) schepsel. Hij is lichtzinnig en zorgeloos.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

zorgeloos, onbezorgd

Geen zorg hebben.

Onbezorgd is hij, die niet bezorgd of bang voor gebrek of dreigende gevaren behoeft te zijn. Het woord heeft dus een gunstige beteekenis. Hij heeft zooveel gespaard, dat hij een onbezorgden ouden dag kan hebben.

Zorgeloos wijst aan, dat iemand de zaken, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, verwaarloost, of dat hij lichtzinnig voortleeft. Het woord heeft dus altijd een ongunstige bijgedachte. Ofschoon hij meermalen met ontslag bedreigd is, blijft hij nog altijd even zorgeloos.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zorgeloos
bezorgd, ernstig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c