gedachteloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedachteloos (bn) :
automatisch, ongemerkt, onwillekeurig, achteloos, werktuiglijk
gedachteloos (bn) :
afwezig, dromerig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
onschuldig (bn) :
groen, naïef, onnozel, argeloos, gedachteloos, trouwhartig, innocent, onverdorven, ongekunsteld
onbedachtzaam (bn) :
roekeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden
onwillekeurig (bn) :
automatisch, onbewust, instinctief, gedachteloos, onopzettelijk, instinctmatig
lichtvaardig (bn) :
klakkeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, gedachteloos, onberaden
achteloos (bn) :
onbezorgd, onbekommerd, zorgeloos, nonchalant, gedachteloos, loszinnig
argeloos (bn) :
onschuldig, naïef, onnozel, nietsvermoedend, gedachteloos, innocent
afwezig (bn) :
dromerig, verstrooid, onoplettend, gedachteloos, distract
onbewust (bn) :
onwillekeurig, instinctief, gedachteloos, onopzettelijk
wezenloos (bn) :
dom, leeg, imbeciel, gedachteloos

woordverbanden van ‘gedachteloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c