bedwelmd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verdoofd (bn) :
bedwelmd, beneveld, gevoelloos, versuft
stoned (bn) :
bedwelmd, onder invloed, ver weg
verdoofd (bn) :
bedwelmd, verkleumd, versuft

woordverbanden van ‘bedwelmd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedwelmd, duizelig, verdoofd

Bedwelmd — duizelig — verdoofd. Hoewel niet volstrekt synoniem, naderen deze begrippen elkander zeer. Duizelig is het gevolg eener door aandrang van bloed ontstane storing in de werking der hersenen. Bedwelmd en verdoofd wordt men, wanneer er beneveling van den geest ontstaat, zoodat men niet meerdenken, of bij verdooving, niet meer waarnemen kan. Men wordt bedwelmd door kolendamp, door chloroform, door het overmatig gebruik van geestrijke dranken. Verdoofd door een slag of een geneesmiddel enz. Figuurlijk beteekenen bedwelmd en duizelig het missen van het volkomen vermogen om zijne zinnen te gebruiken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
duizelig, bedwelmd

DUIZELIG, BEDWELMD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 124.

in hedendaagse spelling:
pal gezet, verstomd, verlegen, bedremmeld, bedwelmd, wezenloos, beteuterd, betoverd

PALGEZET, VERSTOMD, VERLEGEN, BEDREMMELD, BEDWELMD, WEZENLOOS, BETEUTERD, BETOOVERD

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 131.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bedwelmen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c