gevoelloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoelloos (bn) :
hard, ongevoelig, streng, genadeloos, harteloos, meedogenloos, hardvochtig, onaandoenlijk
gevoelloos (bn) :
verdoofd, lusteloos, versteend, verkleumd, verstijfd, apathisch
gevoelloos (bn) :
dood, slapend
gevoelloos (bn) :
zielloos

als synoniem van een ander trefwoord:

hardvochtig (bn) :
hard, gevoelloos, ongevoelig, streng, genadeloos, barbaars, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, onbuigzaam, ongenadig, onvermurwbaar, ontoegeeflijk, onmeedogend
streng (bn) :
hard, bar, gevoelloos, wreed, meedogenloos, autoritair, onverbiddelijk, hardvochtig, bars, draconisch
apathisch (bn) :
gevoelloos, lusteloos, onverschillig, sloom, futloos, ongeïnteresseerd
verdoofd (bn) :
gevoelloos, versuft, bedwelmd, beneveld
liefdeloos (bn) :
gevoelloos, koud, onbarmhartig
versteend (bn) :
gevoelloos, wezenloos

woordverbanden van ‘gevoelloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 235:

hard, gevoelloos, hardvochtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevoelloos
gevoelig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c